- miejsca pamięci - fotografia 9 - kwiecień 2007 -
Groby kryjące szczątki zamordowanych przez Niemców, w tym mieszkańców Grzywna