- miejsca pamięci - fotografia 13 - wrzesień 2008 -
Las w okolicy Pińczaty, w tle symboliczny nagrobek