- okolica współcześnie - fotografia 1 - sierpień 2008 -
Aleje Chopina na wysokości ówczesnego Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych.
Tutaj zaczynało się Grzywno