- pacyfikacja - fotografia 1 -
Mężczyźni z Grzywna powiązani sznurami za szyję.
Zdjęcie ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku