- dlaczego powstało Grzywno? - fotografia 1 -
Kolonia domów miejskich na Rakutówku w latach 20. XX wieku
Reprint za: A. Ginsbert, Włocławek. Studium monograficzne, Warszawa 1968