Łukasz Linowski, GRZYWNO - zapomniana historia włocławskiego osiedla
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH ~ Pomysł budowy pomnika upamiętniającego Grzywno po raz kolejny wrócił w końcu lat 90. XX wieku. Duża w tym zasługa byłego mieszkańca Grzywna ppłk Jerzego Ziółkowskiego (zmarł w 2007 roku), który wykorzystując swoje kontakty wśród radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD) zainteresował upamiętnieniem osiedla władze miasta. Projektem zajął się również Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa we Włocławku.

W efekcie władze miasta postanowiły zlokalizować pomnik na terenie powstającego wówczas Zespołu Szkół Samochodowych imienia Tadeusza Kościuszki przy ulicy Leśnej. Zdawano sobie sprawę, że przed wojną zabudowa Grzywna tam nie sięgała, chodziło jednak o to, by planowany pomnik uchronić przed aktami wandalizmu. W 2001 roku radni miejscy należący do SLD ufundowali tablicę, następnie umieszczono ją na kamiennym obelisku, który postawiono na terenie okalającym budynki szkoły. 3 września 2001 roku, w dniu inauguracji roku szkolnego, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika. Przemawiali wówczas między innymi Krystian Łuczak jako przedstawiciel radnych miejskich SLD oraz Jerzy Ziółkowski.

Opiekę nad pomnikiem sprawuje Zespół Szkół Samochodowych, którego nauczyciele podtrzymują również pamięć o Grzywnie. Dla klas pierwszych są organizowane lekcje przybliżające tragiczne dzieje przedmieścia, a co roku w grudniu pod pomnikiem uczniowie zapalają znicze. Godne odnotowania są również oryginalne inicjatywy grona pedagogicznego podejmowane we współpracy z uczniami. Do takich można z pewnością zaliczyć stworzenie filmu o Grzywnie w 2004 roku. W kilkunastominutowym obrazie wystąpił Jerzy Ziółkowski, zamieszczono w nim ponadto wiele fotografii. Przez cały okres od powstania film jest dostępny na różnych stronach internetowych. Uwagę zwraca również budowa makiety w 2014 roku, która odzwierciedliła wizję przedmieścia w 1939 roku i została przygotowana przez uczniów w oparciu o materiały źródłowe.

 

poprzednia strona (Kilka słów o historii) następna strona (Aleja Kazimierza Wielkiego)
strona tytułowa spis treści o stronie wstęp
z dziejów okolicy powstanie i rozwój osiedla pacyfikacja przedmieścia o „Pamiątce z Celulozy”

Wszelkie prawa zastrzeżone ∼ Kontakt ∼ lukanus.poczta@gmail.com ∼ www.lukanus.eu